Restauratie moderne en hedendaagse kunstwerken

Moderne en hedendaagse kunstwerken worden meestal vervaardigd uit niet-traditionele en nieuwe materialen met elk een eigen conservatie- en restauratieproblematiek.

Deze complexe kunstwerken vragen om samenwerking met specialisten uit verschillende vakgebieden en overleg met de betrokken partijen zoals de kunstenaar, de eigenaar, de galerij of museum. Het uitwerken van oplossingen die ethisch en technisch verantwoord zijn, vergen onderzoek, creativiteit en probleemoplossend denken.

Naast het behandelen van schade is een goed collectiebeheer van moderne en hedendaagse kunstwerken noodzakelijk om de levensduur te verlengen en degradatie tegen te gaan.

Tot slot kunnen kunstenaars ook bij een conservator-restaurator terecht voor advies bij de realisatie van kunstwerken.

 • Reiniging en onderhoud
 • Conserverende behandelingen
 • Schadeherstel
 • Installatie en afwerking
 • Ophang- en tentoonstellingssystemen
 • Assistentie bij verpakking en transport
 • Advies bij realisatie kunstwerken
 • Advies bij aankopen kunstwerken
 • Opmaak opstelplan en installatie-instructies
 • Kunstenaarsinterviews
 • Materiaalonderzoek
 • Opmaak conditierapporten

Project in de kijker