Atelier AZ

Ik combineer denken en doen om het verleden een toekomst te geven.

Als kind was ik al erg geïnteresseerd in monumenten, kunst en geschiedenis. Ik vertoefde graag in musea, maar werd ook geconfronteerd met het verval en de teloorgang van al dat moois. Daarom koos ik  voor een studie waarmee ik kan bijdragen aan het behoud ervan.

Binnen het studiegebied ‘Conservatie/Restauratie’ koos ik voor de specialisatie keramiek, omdat die me zowel materiaal technisch als (kunst)historisch het meeste aantrok. Wat ik toen nog niet wist, was dat deze specialisatie me ook een erg goede basis zou bieden voor de restauratie van aanverwante materialen.  Zo verdiepte ik mij tijdens de laatste jaren van mijn opleiding in moderne materialen zoals kunststoffen die worden gebruikt in moderne en hedendaagse kunstwerken.

Eens in de praktijk werkte ik in als calculator en restaurator en verbreedde ik mijn kennis van monumentenzorg.  Later verdiepte ik me in de verschillende facetten van het collectiebeheer en werkte ik voor verschillende musea en private kunstcollecties.

Vandaag weer ik voor particulieren, galerijen, antiquairs, musea en andere erfgoedinstellingen waar ik denken en doen combineer om het verleden een toekomst te geven.