Restauratieatelier Elisabeth am Zehnhoff

Conservatie en Restauratie
Collectiebeheer

ADVIES

ONDERZOEK

CONSERVATIE
RESTAURATIE

COLLECTIEBEHEER

TENTOONSTELLINGS-
DIENSTEN

In het restauratieatelier Elisabeth am Zehnhoff in Antwerpen, kan u terecht voor conservatie en restauratie van historische objecten en hedendaagse kunst in keramiek (aardewerk en porselein) en aanverwante materialen zoals gips, steen, glas, en kunststoffen. Kortweg drie dimensionale objecten in verschillende materialen.

Daarnaast lever ik verschillende diensten in het beheer van private en openbare collecties.  Zo geef ik advies bij bewaring, verpakking en transport.  Stel ik conditierapporten, inventarissen of schadedossiers op.  En assisteer ik depotwerken, tentoonstellingsopbouw en onderhoud aan de kunstwerken.

Enkele uitgevoerde restauraties kan men bekijken in de fotogalerij, of meer lezen in projecten.