Precolumbiaanse figuur

Hoe wordt een archeologisch object met oude restauraties gerestaureerd?

Deze Precolumbiaansefiguur (Jama Coaque-cultuur, Noord-Equador, 100 v.C.) werd in het verleden reeds gerestaureerd, maar raakte daarna terug beschadigd aan het hoofddeksel.

De oude restauraties zijn zichtbaar door verkleuring van de gebruikte materialen. De donkere lijnen werden veroorzaakt door een indringing en verkleuring van de gebruikte lijm.  De andere gebruikte opvul-en retoucheermaterialen (mastiek en olieverf) zijn harder dan de originele scherf die op lage temperatuur gebakken werd.  Hierdoor is het moeilijk de oude restauraties te verwijderen zonder schade te veroorzaken aan de originele scherf. Omdat de oude restauratiematerialen in een stabiele staat waren werd er besloten deze gedeeltelijk te behouden.

De breuknaden van de scherven werden geconsolideerd met Paraloïd B-72 (15%°in aceton) en verlijmd met hetzelfde materiaal (35% in aceton).  Jammer genoeg werden niet alle scherven teruggevonden en ontstond er zo een grote lacune aan de bovenzijde. Deze lacune werd opgevuld met plaaster gekleurd met een met lichtechte poederpigmenten.

In samenspraak met de eigenaar werd besloten om geen onzichtbare restauratie uit te voeren. De eerdere restauratie-ingrepen maken deel uit van de geschiedenis van het object. Toch waren de donkere breuklijnen te storend en werden ze licht getemperd om een minder opvallend resultaat te bekomen.

Projectomschrijving

Restauratie Precolumbiaanse figuur (Jama Coaque-cultuur, Noord-Equador, 100 v.C.)

Restauratie technieken

  • Consolidatie en verlijming scherven
  • Opvulling van de breuknaden en lacune
  • Kleurretouches